Випробовування електрозахисних засобів

 Працівники вимірювальної електротехнічної лабораторії протягом звітного періоду в камері стаціонарних випробувань  провели  випробовування електрозахисних засобів  експлуатаційних дільниць, а саме: діелектричних рукавичок та діелектричного взуття. Вказані засоби захисту від ураження електричним струмом пройшли повний комплекс випробувань згідно НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», за результатами яких було складено відповідні протоколи випробувань, а діелектричні засоби захисту були повернуті на місце їх експлуатації.