Послуги

Міжрегіональним офісом захисних масивів дніпровських водосховищ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 «Перелік платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» та згідно з функціональними повноваженнями надаються наступні види послуг

 

1. Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу гідрологічних явищ на стан  водних об’єктів.
2. Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об’єктах меліоративних систем.
3. Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об’єктів, зрошуваних  і осушуваних земель з прилеглими територіями.
4. Видача розрахунків та рекомендацій з питань:
— обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання водних  ресурсів  на  підприємствах, в установах та організаціях;
— визначення ступеня впливу на водні об’єкти проектованих споруд;
— організація  і  проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання вимог водного законодавства.
5. Відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження (пісок,  глина, щебінь та гравій), що використовується для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів.
6. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу, водойм.
7. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування,  проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання  проектно-кошторисної   документації   на   будівництво, реконструкцію   зрошувальних   і   осушувальних   систем,  водойм, протиерозійних  споруд,  проведення   ремонтних,   протиповеневих, культуртехнічних, планувальних робіт
8. Буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка свердловин, вапнування і гіпсування ґрунтів, будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт.
9. Послуги, пов’язані з подачею води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел для поливу зрошуваних або зволоження осушених земель, промислових і комунальних потреб, а також поливу городів, садів і богарних земель та наповнення наливних водойм.
10. Відведення зворотних вод.
11. Послуги, пов’язані з ремонтом насосно-силового устаткування, машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями, з використанням транспортних засобів та засобів зв’язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій.
12. Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт.
13. Послуги, пов’язані з виконанням проектних, ремонтно-будівельних, протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів, прокладення, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання.