Новітня система моніторингу вод

  Державний моніторинг вод має здійснюватися з метою забезпечення збирання, обробки, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів.
 Сьогодні державою здійснюються серйозні кроки на шляху запровадження кращих практик моніторингу вод згідно з європейськими нормами.
  Донедавна спектр досліджуваних показників був достатньо широким, проте не давав можливості оцінити реальний стан вод та не враховував нових забруднюючих речовин та показників, характерних для конкретного річкового басейну.
 Можна сказати, що оцінка водойм України проводилась за показниками, які не враховували сучасні виклики та антропогенні впливи на стан вод. Це стосується насамперед особливо небезпечних органічних речовин, продуктів розпаду засобів захисту рослин, виробів лако-фарбувальної, фармацевтичної та хімічної промисловості (пріоритетні хімічні речовини) та басейнових специфічних показників, які встановлені на основі здійсненого у басейнах річок скринінгу.
 З 2019 року в Україні запроваджено європейські підходи щодо здійснення моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.
 Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 було затверджено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод, що тепер дає можливість здійснювати дослідження українських водойм за новими європейськими стандартами та діагностувати реальні загрози для водойм України.
 Порядком визначено чіткий розподіл обов’язків між суб’єктами моніторингу без дублювання повноважень, введено визначення нових показників моніторингу, які в Україні до цього часу не вимірювались – пріоритетні хімічні, гідроморфологічні та біологічні.
 Залежно від цілей та завдань державного моніторингу вод встановлено такі процедури:
— процедура діагностичного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
— процедура операційного моніторингу масивів поверхневих та підземних вод;
— процедура дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод.
 Діагностичний, операційний та дослідницький моніторинг будуть здійснюватися за басейновим принципом. Для цього готуються відповідні програми державного моніторингу вод у басейнах річок.
 Нова система моніторингу вод передбачає шестирічний цикл моніторингу та класифікацію стану вод за 5 класами його екологічного та 2 класами хімічного стану.
 Сьогодні, відповідно до нових вимог здійснюється трансформація існуючої системи моніторингу з новим розподілом функцій та уникнення їх дублювання між існуючими лабораторіями водної галузі. Для забезпечення виконання вимірювань пріоритетних хімічних та специфічних забруднюючих речовин здійснюється облаштування 4 базових лабораторій – Західного, Східного, Північного та Південного регіонів.
 Результати всіх здійснених, як теперішніх так і в майбутньому досліджень якості поверхневих вод вносяться до електронної веб-системи «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». Де їх можна переглянути? Вхід до зазначеної системи здійснюється з сайту Держводагентства України.