Навчальний візит до Умвельтбундесамт ( Агенція навколишнього середовища Австрії)

 У м. Відень з 21 по 25 жовтня 2019 року відбувся навчальний візит для фахівців лабораторій Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Молдови, Грузії та України, в якому взяв участь хімік 1 категорії басейнової лабораторії моніторингу вод Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ Д.Маршалл. Метою візиту  було продемонструвати практичне виконання гідрохімічних вимірювань згідно з Водної Рамкової Директиви у країні-члені ЄС та розгляд питань акредитації згідно з EN ISO/EC 17025,  підготовка фахівців лабораторій до практичних завдань з визначення забруднюючих речовин.
 На тренінгу також обговорювали питання:
— відповідальності за підготовку зразків, операційні інструменти (особливо GC-MS) та оцінка результатів досліджень у відповідності до стандарту EN ISO 6468 для якості води;
—  інформацію про впровадження ВРД в Австрії (починаючи з відбору проб, і до звітності);
— практичне виконання моніторингу вод згідно з вимогами ВРД в Австрії;
— польовий виїзд з відбору і підготовки відібраних проб;
— практичне впровадження вимог ENISO/IEC 17025 в обраних лабораторіях в Австрії