Хімлабораторія

Басейнова лабораторія моніторингу вод Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ

     Виконує дослідження поверхневих, зворотних (стічних) та підземних вод по 31 показнику гідрохімії та 2 показникам радіології.
     Згідно з Свідоцтвом про атестацію лабораторія моніторінгу вод проводить вимірювання слідуючих показників: температура, прозорість, запах, кольоровість, завислі речовини, водневий показник, іони амонію, нітрат-іони, фосфат-іони, нітрит-іони, аніони СПАР, мідь, марганець, нікель, хром (ІІІ), хром(УІ), БСК5, ХСК, сухий залишок, хлориди, сульфат-іони, нафтопродукти, кальцій, магній, жорсткість, лужність, залізо загальне, цинк, кисень, кремній, феноли, стронцій-90, цезій-137.

Гідрохімічні та радіологічні показники виконуються на сучасному обладнанні

     Важкі метали аналізуються на атомно-абсорбційному спектрофотометрі «Квант 2А», який має такі характеристики:
— великий вибір вимірю вальних компонентів;
— висока інтеграція системи;
— межі виявлення елементів
у широкому діапазоні.

На ультрафіолетових спектрофотометрах «UVI LIGHT» та «UV – 2800» виконуються визначення широкого спектра наявності компонентів у досліджуваної води.

Стронцій-90 на альфа-бета радіометрі «УМФ-2000» з високою степеню точності.