Заступник начальника офісу

ПАНКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

      Відповідно до наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 27 червня 2019 року № 109-к

  Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.
 Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Офісу та на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Офісу.
Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.
Несе відповідальність за виконання наступних питань:
— забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Офісу та на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Офісу;
-організацію виконання робіт, пов’язаних з мінімалізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також населених пунктів в межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
-забезпечення роботи функціональної підсистеми противопаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту, а також заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;
-розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані, забезпечення проведення робіт із запобіганню пошкодженню та аваріям водогосподарських об’єктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
-забезпечення експлуатації, здійснення ремонту державних водогосподарських об’єктів, проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, а також здійснення ремонту гідротехнічних споруд на договірних засадах;
-надання пропозицій Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;
-надання пропозицій Держводагентству щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів;
-встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ;
-забезпечення проектування, будівництва і реконструкції водогосподарських об’єктів та окремих об’єктів інженерної інфраструктури гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
-розгляд проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ;
-проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищеного рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
-організацію ведення первинного обліку перекачаної води насосними станціями;
-подання пропозицій Держводагентстсву щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів;
-проведення моніторингу технічного стану водогосподарських об’єктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ, що належать водогосподарським організаціям на правах оперативного управління;
-визначення існуючого та перспективного потенціалу енерговикористання і енергозбереження, контролю за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та перспективних енергозберігаючих заходів;
-організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту;
-забезпечення об’єктів Офісу обладнанням, устаткуванням та приладами;
-розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням;
-контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт;
-оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів;
-за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.
Безпосередньо координує і контролює діяльність:
-технічного відділу;
-відділу енергоефективності;
-відділу з управління інфраструктурою;
-служби механізації;
-машинного двору ;
-вимірювальної електротехнічної лабораторії;
-водолазної бригади;
-експлуатаційних дільниць та насосних станцій.