Заступник начальника офісу

ПАНКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

      Відповідно до наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 27 червня 2019 року № 109-к

 Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.
Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Офісу та на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Офісу.
Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.
Несе відповідальність за виконання наступних питань:
Забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Офісу та на балансі водогосподарських організацій, підпорядкованих Офісу.
— Організацію виконання робіт, пов’язаних з мінімалізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також населених пунктів в межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
— Забезпечення роботи функціональної підсистеми противопаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту, а також заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.
— Розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані, забезпечення проведення робіт із запобіганню пошкодженню та аваріям водогосподарських об’єктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
— Забезпечення експлуатації, здійснення ремонту державних водогосподарських об’єктів, проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, а також здійснення ремонту гідротехнічних споруд на договірних засадах.
— Надання пропозицій Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів.
— Надання пропозицій Міжвідомчій комісії при Держводагентстві по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ щодо режиму їх роботи.
— Надання пропозицій Держводагентству щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів.
— Встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ.
— Забезпечення проектування, будівництва і реконструкції водогосподарських об’єктів та окремих об’єктів інженерної інфраструктури гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ .
— Розгляд проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
— Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищеного рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.
— Організацію ведення первинного обліку перекачаної води насосними станціями.
— Подання пропозицій Держводагентстсву щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів.
— Проведення моніторингу технічного стану водогосподарських об’єктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ, що належать водогосподарським організаціям на правах оперативного управління.
— Визначення існуючого та перспективного потенціалу енерговикористання і енергозбереження, контролю за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та перспективних енергозберігаючих заходів.
— Організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту.
— Забезпечення об’єктів Офісу обладнанням, устаткуванням та приладами.
— Розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням.
— Контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт.
— Оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.
— За безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.
Безпосередньо координує і контролює діяльність:
— технічного відділу;
— відділу енергоефективності;
— відділу з управління інфраструктурою;
— служби механізації;
— відділу моніторингу захисних споруд та водних об’єктів;
— служби господарського забезпечення;
— машинного двору ;
— вимірювальної електричної лабораторії;
— водолазної бригади;
— експлуатаційних дільниць та насосних станцій.