Заступник начальника офісу

Пустовіт Михайло Михайлович — В.о. заступника начальника

Відповідно до наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 11 березня 2019 року № 37-к

 Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.
 Спрямовує та координує діяльність Офісу з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрологічних, гідрохімічних, гідроморфологічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод.
Несе відповідальність за виконання наступних питань:
— Надання пропозицій щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та участі у їх виконанні.
— Надання пропозицій та участі у розроблені плану управління суббасейнів Верхнього Дніпра,Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра.
— Участь в організації роботи басейнових рад Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра.
— Надання пропозицій Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ щодо режиму роботи водосховищ комплексного призначення на р. Дніпро.
— Прийняття звітів про використання води за формою №2 ТП-водгосп (річна), перевірку їх достовірності та узагальнення результатів державного обліку використання водних ресурсів.
— Узагальнення та аналіз даних басейнових управлінь про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні р. Дніпро та надання оперативної інформації Держводагенству, здійснення моніторингу підтоплення населених пунктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
— Забезпечення функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об’єктах комплексного призначення, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання в тому числі моніторинг водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях , які зазнали радіоактивного забруднення.
— Проведення моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних заборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, в тому числі проведення кризового моніторингу водних об’єктів.
— Проведення аналізу якості поверхневих вод та сповіщення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, організацію розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, надання результатів басейновим управлінням водних ресурсів та Держводагентству.
— Забезпечення діяльності пов’язаної з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів при виконанні лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством.
— Розгляд та надання пропозицій територіальному органу Держводагентства (у разі відсутності-Держводагентству) щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування( проекти дозволів або відмов).
— Надання пропозицій територіальному органу Держводагентства (у разі відсутності-Держводагентству) щодо погодження нормативів водопостачання.
— Надання пропозицій Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, розробку паспортів водних об’єктів.
— Розробка схем комплексного використання та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів.
— Ведення державного обліку водокористування та надання пропозицій Держводагенству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування».
— Здійснення та узагальнення моніторингу прибережних зон каскаду дніпровських водосховищ ( переформування берегів і підтоплення територій), співпрацю з органами місцевого самоврядування з даного питання.
— Здійснення контролю за проведенням роботи по оформленню права власності на нерухоме майно та права користування земельними ділянками.
— Здійснення в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу.
 Несе відповідальність за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці у підпорядкованих йому відділах.
Безпосередньо координує і контролює діяльність:
—    відділу обліку вод та ведення водного кадастру;
— відділу водних відносин, техногенно-екологічної безпеки та басейнової взаємодії;
—    кризового відділу;
—    басейнової лабораторії моніторингу вод.