Заступник начальника офісу

Пустовіт Михайло Михайлович — В.о. заступника начальника

Відповідно до наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 11 березня 2019 року № 37-к

Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

    Спрямовує та координує діяльність  Офісу з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрологічних, гідрохімічних, гідроморфологічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод.

    Несе відповідальність за виконання наступних питань:

—    Надання  пропозицій  щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань  управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів  та участі у їх виконанні.

—    Надання пропозицій та участі у розроблені плану управління суббасейнів Верхнього Дніпра, Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра.

—     Участь в організації роботи басейнових рад Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра.

—    Надання пропозицій Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ щодо режиму роботи водосховищ комплексного призначення на р. Дніпро.

—     Прийняття звітів про використання води за формою №2 ТП-водгосп (річна), перевірку їх достовірності та узагальнення результатів державного обліку використання водних ресурсів.

—    Узагальнення та аналіз даних басейнових управлінь про водогосподарську  та гідрологічну обстановку в басейні р. Дніпро та надання оперативної інформації Держводагентству, здійснення моніторингу підтоплення населених пунктів у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

—    Забезпечення функціонування  системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на  водних об’єктах комплексного призначення, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання   в тому числі моніторинг водних об’єктів за радіологічними показниками на територіях , які зазнали радіоактивного забруднення.

—    Проведення моніторингу  якості вод у контрольних створах у районах основних заборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання,  в тому числі проведення  кризового моніторингу водних об’єктів.

—    Проведення аналізу якості поверхневих вод та сповіщення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, організацію розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, надання результатів басейновим управлінням водних ресурсів та Держводагентству.

—     Забезпечення діяльності пов’язаної з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів при виконанні лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством.

—    Розгляд та надання пропозицій  територіальному органу Держводагентства (у разі відсутності-Держводагентству) щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування( проекти дозволів або відмов).

—   Надання пропозицій  територіальному органу Держводагентства (у разі відсутності-Держводагентству) щодо погодження нормативів водопостачання.

—     Надання пропозицій Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, розробку паспортів водних об’єктів.

—       Розробка схем  комплексного використання   та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів  водогосподарських балансів

—      Ведення  державного обліку водокористування та надання пропозицій Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і

 «Водокористування».

—     Здійснення та узагальнення моніторингу прибережних зон каскаду дніпровських водосховищ ( переформування берегів і підтоплення територій), співпрацю з органами місцевого самоврядування з даного питання.

—     Здійснення контролю  за проведенням роботи по оформленню права власності на нерухоме майно та права користування земельними ділянками.

—    Здійснення в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод  та льодоходу.

Несе відповідальність за безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці у підпорядкованих йому відділах.

         Безпосередньо координує і контролює діяльність:

—    відділу  водокористування та обліку вод;

—    відділу  водокористування та обліку вод по Запорізькій області;

—    відділу  водокористування та обліку вод по Полтавській області;

—    відділу водних об’єктів;

—    кризового відділу;

—    відділ техногенно-екологічної безпеки;

—    басейнової лабораторії моніторингу вод;

    Заступник начальника  є уповноваженою особою Держводагентства з інформування оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС,  членом  Технічної ради.