Відбір проб води

Державний моніторингу вод є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України і здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Моніторинг водних об’єктів здійснюється шляхом систематичних спостережень за їх кількісними та якісними параметрами.

Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод відібрали проби води :

  • р. Десна, с. Хотянівка, питний водозабір м. Києва;
  • р. Десна КП « Броваритепловодоенергія »;
  • р. Дніпро 500м. нижче Бортницької станції аерації;
  • р. Дніпро н/б Київської ГЕС м.Вишгород, питний водозабір м.Києва,

на визначення 20 фізичних і фізико – хімічних показників та 2 радіологічних показників з фіксуванням розчиненого кисню на місці та консервування проб води. Дослідження у рамках виконання моніторингу вод за європейськими підходами проводяться щомісяця. Результати аналізу цих проб дають можливість визначити  екологічний стан даних водоймищ.