Прес-конференція

Заступник начальника Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ Ігор Стрелець 26 лютого 2019 року взяв участь у прес-конференції, що була присвячена якості поверхневих вод, ситуації, що склалася на Дніпрі та впливу локальних змін клімату на забезпеченість водними ресурсами.

Круглий стіл відбувся за участі голови і засновника громадської організації «Чистий Дніпро» Дмитра Надєєва, Віктора Вишневського – гідролога, доктора географічних наук, провідного фахівця з оцінювання впливу господарської діяльності на річки, Михайла Ромащенка – директора Інституту водних проблем і меліорації НААН, доктора технічних наук.

Дмитро Надєєв звернув увагу присутніх на  такі проблеми водних ресурсів, як дефіцит прісної води – до близько 1300 населених пунктів  вода завозиться; біогенні чинники – «цвітіння» води, одним з факторів якого є потрапляння у воду фосфатовмісних речовин; замулення річок та водосховищ. У підсумку було наведено основні напрямки до вирішення проблем: контроль громадськості за державними установами та розробка плану управління річковим басейном Дніпра; вилучити водний горіх з Червоної книги України, оскільки він призводить до формування зон із стоячою водою, де накопичуються та перегнивають рештки рослин; виготовлення біопалива з синьо-зелених водоростей; зариблення дніпровських водосховищ та річок, розчистка русел тощо.

Роман Ромащенко, ґрунтуючись на дослідженнях, наголосив, що зміни клімату відбуваються в напрямку зменшення водності річок. Особливо це помітно в басейні Дніпра в південних регіонах.

Віктор Вишневський зазначив, що існує велика проблема низької якості води через скиди неочищених чи слабо очищених вод, а також зменшення площ водосховищ.

Ігор Стрелець додав, що до Дніпра значна кількість забруднюючих речовин потрапляє разом зі скидами зливової каналізації, а також постійно відбувається замулення верхових частин водосховищ за рахунок річкових наносів. Можливим вирішенням даної проблеми є видобуток донних наносів. Ці заходи могли б покращити проточність, що позитивно вплинуло б на якість води.