Заступник начальника офісу

ПАНКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

      Відповідно до наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 27 червня 2019 року № 109-к

       Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

      Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Офісу.

     Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист  населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

      Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

Несе відповідальність за виконання наступних питань:

—    Забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Офісу

—    Забезпечення роботи функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту.

—    Моніторинг технічного стану гідротехнічних споруд, насосних і компресорних станцій та об’єктів енергетичного призначення.

—    Розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані.

—    Розробка перспективних і поточних планів ремонтних та будівельних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних та компресорних станціях, об’єктах енергетичного призначення, організація їх виконання.

—    Встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ.

—    Забезпечення виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції, ремонту а також технічного переоснащення  водогосподарських об’єктів та об’єктів  інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу у межах  захисних масивів дніпровських водосховищ відповідно до положення.

—    Розгляд, погодження та надання технічних умов для проектування та реконструкції об’єктів у межах земель водного фонду, розгляд проектно-кошторисної документації на будівництво  (реконструкцію) гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.

—    Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності та необхідної точності  вимірювань при проведенні метрологічних робіт.

—    Організація ведення первинного обліку перекачаної води насосними станціями.

—  Подання пропозицій Держводагентству щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів.

—    Здійснення гідрогеологічного моніторингу земель на захисних  масивах у зоні впливу дніпровських водосховищ;

—    Контроль за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та перспективних енергозберігаючих заходів.

—    Проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям водогосподарських об’єктів.

—    Організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту.

—    Забезпечення об’єктів Офісу обладнанням, устаткуванням та приладами.

—    Розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням.

—    Контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт.

—    Оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.

—    За безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.

Безпосередньо координує і контролює діяльність:

—    технічного відділу;

—    відділу енергозбереження та зв’язку;

—    відділу експлуатації водогосподарських систем;

—    відділу механізації;

—    відділу моніторингу водних об’єктів та захисних споруд;

—    господарського відділу;

—    машинного двору ;

—    цеху з ремонту електротехнічного обладнання ;

—    вимірювальної електричної лабораторії;

—    експлуатаційних дільниць та насосних станцій.

Головний інженер  є заступником Голови Технічної ради.