Заступник начальника офісу

ПАНКОВ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

      Відповідно до наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 27 червня 2019 року № 109-к

 Підпорядковується безпосередньо начальнику Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.
Забезпечує надійну експлуатацію водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності і знаходяться на балансі Офісу.
Відповідає за здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацію її наслідків, включаючи протипаводковий захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
 Організовує та забезпечує безперебійну роботу насосних і компресорних станцій, включаючи об’єкти енергетичного призначення, автотранспортної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.
Несе відповідальність за виконання наступних питань:
-Забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів та проведення планово-запобіжних ремонтів гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі Офісу
-Забезпечення роботи функціональної підсистеми противопаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту.
-Моніторинг технічного стану гідротехнічних споруд, насосних і компресорних станцій та об’єктів енергетичного призначення.
-Розробка заходів по підтриманню захисних гідротехнічних споруд у належному технічному стані.
-Розробка перспективних і поточних планів ремонтних та будівельних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних та компресорних станціях, об’єктах енергетичного призначення, організація їх виконання.
-Встановлення режимів роботи водогосподарських об’єктів та гідротехнічних споруд на захисних масивах дніпровських водосховищ.
-Забезпечення виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції, ремонту а також технічного переоснащення водогосподарських об’єктів та об’єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу у межах захисних масивів дніпровських водосховищ відповідно до положення.
-Розгляд, погодження та надання технічних умов для проектування та реконструкції об’єктів у межах земель водного фонду, розгляд проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) гідротехнічних споруд у межах захисних масивів дніпровських водосховищ.
-Проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань при проведенні метрологічних робіт.
-Організація ведення первинного обліку перекачаної води насосними станціями.
-Подання пропозицій Держводагенстсву щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів.
-Здійснення гідрогеологічного моніторингу земель на захисних масивах у зоні впливу дніпровських водосховищ;
-Контроль за витратами електроенергії, розробка питомих витрат та перспективних енергозберігаючих заходів.
-Проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям водогосподарських об’єктів.
-Організація експлуатації та ремонту виробничих та службових приміщень, механізмів, плавзасобів та автотранспорту.
-Забезпечення об’єктів Офісу обладнанням, устаткуванням та приладами.
-Розробка лімітів витрат паливно-мастильних матеріалів та контроль за їх виконанням.
-Контроль за складанням і своєчасною здачею статистичної та технічної звітності з ремонтних, будівельних та експлуатаційних робіт.
-Оцінка стану механічного і енергосилового обладнання, землерийної техніки, плавзасобів, вантажопідйомних механізмів.
-За безпечні умови праці, додержання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, в тому числі при виконанні експлуатаційних, інженерно – геологічних, гідрологічних та ремонтних робіт на гідротехнічних спорудах, насосних і компресорних станціях, енергетичних об’єктах, експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, земснарядів, ремонтних цехів, вантажопідйомних механізмів та вантажозахвачуючих пристроїв, котлів і посудин, працюючих під тиском, будівель і приміщень виробничого призначення, технічне навчання персоналу.
Безпосередньо координує і контролює діяльність:
— технічного відділу;
— відділу енергоефективності;
— відділу з управління інфраструктурою;
— служби механізації;
— відділу моніторингу захисних споруд та водних об’єктів;
— служби господарського забезпечення;
— машинного двору ;
— цеху з ремонту електротехнічного обладнання ;
— вимірювальної електричної лабораторії;
— водолазної бригади;
— експлуатаційних дільниць та насосних станцій.